Reflex – Radom

Monitoring

Skuteczny system ochrony wymaga sprawnego współdziałania techniki i człowieka. Dlatego proponujemy: Monitoring. Rozsądny kompromis między wymaganiami klienta, a kosztami.
Monitoring polega na dozorowaniu mienia za pomocą elektronicznego systemu alarmowego, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia do Centrum Monitorowania Alarmów (CMA). Nasze nowoczesne centrum odbiorcze (CMA) odbiera informacje z zagrożonego obiektu o napadzie, włamaniu, pożarze, zalaniu, konieczności udzielenia pomocy medycznej,uszkodzeniu centrali alarmowej. Informacje te operator CMA natychmiast przekazuje Grupie Interwencyjnej oraz innym osobom i urzędom wskazanym przez Zleceniodawcę.
Czas interwencji wyspecjalizowanej załogi nie przekracza kilku minut.
Zadaniem Grupy Interwencyjnej są działania mające na celu eliminacje zagrożenia oraz zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zleceniodawcy lub osób przez niego upoważnionych.

Dzięki temu systemowi nasza firma otrzyma informację o:

  • włamaniu
  • napadzie (wystarczy wcisnąć guzik pilota)
  • pożarze
  • zalaniu wodą
  • awarii instalacji gazowej
  • potrzebie udzielenia szybkiej pomocy lekarskiej

Co daje monitoring?

  • bezpieczeństwo za rozsądną cenę
  • nadzór non-stop nad chronionym obiektem
  • szybką i pewną interwencję uzbrojonej załogi
  • przy ochronie fizycznej monitoring wliczony w cenę.