Reflex – Radom

Dotacja

Agencja Ochrony Osób i Mienia REFLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu otrzymała dofinansowanie projektu pt: “Dotacja na kapitał obrotowy dla Agencji Ochrony Osób i Mienia REFLEX Sp. z o.o.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).

Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

Wartość projektu wynosi 287.659,95 zł.

Wkład funduszy europejskich wynosi 287.659,95 zł.