Reflex – Radom

Konwoje

Konwojowanie wartości pieniężnych jest usługą polegającą na ochronie przez konwojentów osoby, np. kasjera i przewożonych wartości ze wskazanych przez zleceniodawcę punktów do wskazanego banku.

Inkaso jest prostszą forma transportu gotówki, polegającą na tym, że pracownik zleceniodawcy nie bierze udziału w konwoju. Wartości pieniężne są wcześniej odpowiednio przygotowane przez pracowników zlecającego. Opisane pakiety lub bezpieczne koperty wraz z dołączonymi bankowymi dowodami wpłaty są przekazywane za obustronnym potwierdzeniem odbioru upoważnionym konwojentom.

Transport gotówki prowadzimy zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia. Do konwojowania wykorzystujemy samochody odpowiednio przystosowane do przewożenia wartości pieniężnych.
Pracownicy sekcji konwojów to agenci z odpowiednim stażem pracy i specjalistycznym przeszkoleniem, pracujący w dwuosobowych załogach wyposażonych w broń palną krótką, kamizelki kuloodporne,hełmy oraz środki łączności radiowej (stała łączność z CMA Reflex).
Posiadamy polisę ubezpieczenia gotówki od rabunku w czasie transportu.